Lista nazwisk zaczynających się literą Z
z miejscowości: Warszawa
Magdalena ZabielskaW l. 80. zajmowała się kolportażem pisma "Wola" w grupie kolporterów działających w ramach Grup ...więcej
Zuzanna ZaborowskaW l. 1982-89 kolportowała wśród pracowników Vitrocerprojektu wydawnictwa i prasę (m.in.: "Baza", "CDN-GWR", "KOS", "TM", ...więcej
Krystyna Zaborska (Łabuz)Od 1980 r. działała w Solidarności Nauczycielskiej, zajmowała się kolportażem, którego punkt mieścił się w ...więcej
Wiesława ZaborskaW l. 1980-89 zajmowała się kolportażem, dostarczaniem materiałów do produkcji ulotek i znaczków. W jej ...więcej
Zdzisław ZaborskiW l. 80. w jego mieszkaniu znajdował się punkt kolportażu i pracownia fotograficzna, gdzie wykonywane ...więcej
Jerzy ZacharkoPodczas internowania w 1982 r. współorganizował pocztę podziemną internowanych, m.in. produkował znaczki, pieczęcie oraz drukował ...więcej
Wiesława ZadrożnaW l. 80. składała książki wydawane przede wszystkim przez Wyd. V MS "S". ...więcej
Jacek ZadrożnyW l. 1985-89 w redakcji "OBI". Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych, transportach książek, organizował ...więcej
Roman ZadrożnyW l. 80. składał książki przede wszystkim Wydawnictwa V MS "S". ...więcej
Jerzy ZagórskiZwiązany z Duszp. Śr. Tw. Jako poeta brał udział w spotkaniach literackich i TKCh. Jego ...więcej
Andrzej ZahorskiW l. 1983-89 wykładał w kościołach św. Barbary, św. Jana, św. Anny i św. Aleksandra ...więcej
Andrzej ZajączkowskiReżyser dokumentalista, autor filmu "Robotnicy 80". W końcu lat 60., studiując w Pradze, propagował w ...więcej
Andrzej ZajączkowskiOd 1986 r. współorganizator manifestacji katyńskich na Powązkach. W l. 1985-89 współorganizator konspiracyjnych wykładów Kom. ...więcej
Jan ZajdaW l. 1982-88, jako członek TKZ "S" w MPT, redagował, drukował i kolportował "GWT". Drukował ...więcej
Janina ZakrzewskaOd połowy lat 60. do 1968 r. była jedną z osób inicjujących niezależne prywatne seminarium. ...więcej
Andrzej ZakrzewskiW 1978 r. współtworzył Konwersatorium "DiP". Uczestniczył w pracach tzw. Zespołu Usługowego "DiP". Współautor m.in. ...więcej
Jerzy ZakrzewskiW l. 1982-89 w Instytucie Przemysłu Organicznego kolportował "TM" oraz inne publikacje podziemne. ...więcej
Maciej ZakrzewskiW l. 1984-89 w swoim mieszkaniu przechowywał, niekiedy w dużych ilościach, papier dla Wyd. Krąg. ...więcej
Mieczysław ZakrzewskiOd 1984 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki. Zorganizował grupę "Straż grobu ks. Jerzego" przy ...więcej
Piotr ZakrzewskiW l. 1984-90 był członkiem redakcji biuletynu informacyjnego "Wiadomości"; autor felietonów satyrycznych. ...więcej

znalezionych: 107  <<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>