Zuzanna Zaborowska
Warszawa
W l. 1982-89 kolportowała wśród pracowników Vitrocerprojektu wydawnictwa i prasę (m.in.: "Baza", "CDN-GWR", "KOS", "TM", "TW").
Wersja do druku