Adam Zadworny
Szczecin
Od 1986 w ramach FMW redagował, drukował i kolportował "Lustro", zaś od 1987 w ramach NZS redagował, drukował i kolportował "Czarną Skrzynkę", "Nasz Czas", zaś publikował w "Ad Vocem". Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych.
Wersja do druku