Jan Ziemiński
Szczecin
Prowadził ważną skrzynkę kolportażową prasy i wydawnictw ze Szczecina i z kraju. Organizował podziemne wykłady. Pomagał synowi Andrzejowi w drukowaniu.
Wersja do druku