Jerzy Zacharko
Warszawa
Podczas internowania w 1982 r. współorganizował pocztę podziemną internowanych, m.in. produkował znaczki, pieczęcie oraz drukował pismo "Internowani". Po zwolnieniu z obozu, do 1989 r., drukował prasę, broszury, ulotki. Organizował kolportaż, prowadził akcje ulotkowe i plakatowe. Emitował audycje radiowe. Współorganizował prelekcje w kościołach i mieszkaniach.
Wersja do druku