Małgorzata Yamazaki
Warszawa
W l. 1979-80 w zespole redakcyjnym "Robotnika" - redagowała, przygotowała makiety i kolportowała. Potem była dziennikarką biuletynu Agencji "S". Od początku istnienia "TM", do września 1982 r., przygotowywała matryce, prowadziła rubrykę "Kalendarium wydarzeń".
Wersja do druku