Krzysztof Wakar
Warszawa
W latach 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę II obiegu, m.in. "Tygodnik Mazowsze", wśród pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1984 r. aresztowany za udział w kontrmanifestacji w dniu 1 maja, zwolniony po 15 dniach (po interwencji arcybiskupa Dąbrowskiego). W końcu 1986 r. zwolniony bezprawnie z pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (ponownie przyjęty do pracy w 1989 r. na mocy orzeczenia Społecznej Komisji Pojednawczej zajmującej się sprawami osób represjonowanych).
Wersja do druku