Małgorzata Walczak
Kraków
W latach 1981 - 88 kolporterka hurtowa książek i czasopism niezależnych na UJ.
Wersja do druku