Wojciech Walczak
Łódź
Zajmował się drukiem ulotek i łódzkiej reedycji pisma "Opinia". W l. 1983-89 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych w środowiskach studenckich. Internowany: 8.02.-6. 12.1982 (Łowicz). Od listopada 1977 r. był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W październiku 1980 r. współorganizował struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UŁ i w kraju. W trakcie negocjacji z Komisją Rządową przewodniczył Międzyuczelnianemu Komitetowi Porozumiewawczemu i podpisywał porozumienie łódzkie. W l. 1980-81 przewodniczył Komisji Uczelnianej NZS UŁ. Podczas Zjazdu Krajowego NZS został wiceprzewodniczącym Komisji Koordynacyjnej. Po internowaniu współpracował z podziemnymi strukturami "S" i NZS.
Wersja do druku