Gabriela Walczak
Białystok
W latach 1981 - 89 współpracowała z Biuletynem Informacyjnym "S" Regionu Białystok, z Białostocką Oficyną Wydawniczą oraz białostockimi pismami "Errata" (wyszło 5 nr-ów), "Bez Debitu" i "Biuletynem Solidarność Nauczycielska". Była redaktorem merytorycznym, korektorem oraz autorką tekstów. W stanie wojennym, zwolniona z pracy w Radiu.
Wersja do druku