Tadeusz Wachnik
Warszawa
W l. 1977-85 inicjował i koordynował wydawanie poza cenzurą przedruków przedwojennych książek harcerskich (10 tytułów). Redaktor merytoryczny - w l. 1978-85 w Wyd. BHiL redagował, opracowywał projekty graficzne i organizował druk książek na tzw. "dojściach".
Wersja do druku