Barbara Vertun-Baranowska
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 r. kolportowała prasę podziemną wśród pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. W l. 1983-89 była spikerką Radia "S". Działała w Ogólnopolskim Komitecie Nauki. (Lekarka - od 1976 r. we współpracy z Biurem Interwencji KOR zajmowała się represjonowanymi - pobitymi uczestnikami Czerwca '76 z Radomia. Pomocą lekarską służyła również po 13 grudnia 1981 r.)
Wersja do druku