Tomasz Umiński
Warszawa
W l. 70. współpracował z wydawnictwami niezależnymi, służąc pomocą techniczną. Zajmował się drukiem (np. pierwszy numer "Zapisu" na tzw. "diabełku") oraz organizowaniem i dostarczaniem papieru do drukarni NOWEJ, Wyd. Krąg i Wyd. Głos. Kolportował głównie książki (Kręgu, Głosu) oraz "Komunikat" KOR. Po 1981 r. zajmował się kolportażem pism ("Wiadomości", "TW", "TM"), książek (Krąg, NOWA, CDN, Przedświt). Zaopatrywał skrzynki we Wrocławiu, Chełmie, Łodzi, Częstochowie. Internowany.
Wersja do druku