Yoshiho Umeda  
Warszawa
Od 1973 r. był zaangażowany w przekazywanie na Zachód licznych rękopisów literackich i publicystycznych. Od 1976 r. importował do Polski materiały poligraficzne, w tym ponad 5000 matryc powielaczowych. W l. 1980-81 współorganizator i redaktor Radia "S". Był współtwórcą (w lipcu 1981 r.) Centralnego Archiwum Polskiego w Tokio, które wydawało do 1990 r. miesięcznik "Biuletyn Polski" (ukazało się 107 numerów). Zamieszczał tam przedrukowywane później swoje tłumaczenia licznych utworów literackich i publicystycznych. (Deportowany z Polski w styczniu 1982 r. Jako pierwszy człowiek "S" z kraju spotkał się z Ojcem Świętym. W Biurze Koordynacyjnym NSZZ "S" w Brukseli opracował system rozliczania finansów na styku zagranicy i kraju, z którego władze podziemne korzystały przez całe lata 80.) Tłumaczył na japoński ścieżki dźwiękowe do ponad dwudziestu filmów polskich, m.in. Wajdy, Kieślowskiego, Kawalerowicza. Zmarł w 2012 r.
Wersja do druku