Ryszard Ukielski
Szczecin
W latach 1979 - 1980 pisał opracowania niezależne na potrzeby Mieczysława Ustasiaka. W latach 1982 - 1989 autor licznych tekstów, najczęściej zamieszczanych w szczecińskiej prasie niezależnej. Autor treści licznych ulotek.
Wersja do druku