Anna Upirów
Mysłakowice
W 1974, z powodu napisania wierszyka piętnującego warunki pracy, zwolniona dyscyplinarnie "za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych"; z tzw. wilczym biletem pozostawała bez pracy i środków utrzymania. W Związku od września 1980 zajmując się sprawami kultury. W 1980 założyła, działający do dziś, Młodzieżowy Teatr Poezji. Twórczością wspierała akcje protestacyjne i strajkowe. W 1981 jej zwolnienie z pracy uznano za nieprawomocne i przyznano najniższą emeryturę. 13 grudnia 1981 zatrzymana, po kilku godzinach zwolniona. 1 maja 1982 zatrzymana na 48 godzin. Zaangażowana w kolportaż podziemnej prasy i książek. Wielokrotnie nachodzona przez SB, nękana przeszukaniami w mieszkaniu i rekwizycjami materiałów podziemnych oraz jej własnej twórczości. W 1984 w drugim obiegu ukazał się tomik jej poezji.
Wersja do druku