Joanna Ugniewska-Dobrzańska
Warszawa
W l. 1982-89 prowadziła, wspólnie z mężem W. Demkowiczem-Dobrzańskim, kolportaż książek (m.in. NOWA, Wyd. Krąg) oraz czasopism (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM"). Kolportowała ograniczone ilości prasy i wydawnictw wśród pracowników neofilologii UW.
Wersja do druku