Janusz Taranienko
Białystok
W 1981 r. związał się z "Biuletynem Informacyjnym Solidarność Regionu Białystok". Zajmował się redakcją merytoryczną biuletynu oraz pisał teksty o tematyce akademickiej i regionalnej (współpraca z "Biuletynem..." trwała do 1989 r.). W 1982 r. zaczął współpracę z Białostocką Oficyną Wydawniczą; był współautorem i redaktorem (wraz z Dariuszem Boguskim) pierwszej publikacji BOW pt.: "Gryps. Wiersze wojenne" (kwiecień 1982), zawierającej często anonimowe wiersze i pieśni dotyczące stanu wojennego. Sam wykonał ponad dwadzieścia pisanych na maszynie matryc do tej książki. Zatrzymywany i kilkakrotnie przesłuchiwany; aresztowany w kwietniu 1982 r. podczas akcji Służby Bezpieczeństwa (wraz z grupą studentów i wykładowców Filii Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Białostockiej, akcją objęto 35 osób; była to druga akcja na taką skalę w Białymstoku po nocy z 12/13 grudnia 1981). Szykanowany na uczelni. Pozostawał w kręgu podejrzeń Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej oraz Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do maja 1985 r. (sprawy operacyjne o kryptonimach "Uparty" oraz "Intelektualiści"). W 2000 r. odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony Działacz Kultury – "Za Obronę Wolnego Słowa".
Wersja do druku