Józef Tallat
Kraków?
Redaktor naczelny pisma "Zamek" wydawanego w latach 1987 - 1994, pisma Klubów Służby Niepodległości (KSN), związanej z grupą Samostanowienie z Warszawy. Zredagował pod szyldem nieistniejącej oficyny Oleander broszurę "Polska wobec dwóch wrogów" w 1988 r. Redagował ulotki okolicznościowe. Organizował "czyste linie telefoniczne" dla kontaktu z rządem w Londynie w latach 1981 - 89.
Wersja do druku