Jerzy Tomala
Rzeszów
Członek redakcji miesięcznika "Reduta" biuletynu społeczno - kulturalnego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Wyższej Szkole Pedagogicznej wydawanego od 24 stycznia 1981. Współautor wystawy poświęconej pamięci Józefa Piłsudskiego w Domu Katechetycznym parafii farnej w Rzeszowie (1985).
Wersja do druku