Jan Tolecki
Warszawa
W l. 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "TM") wśród pracowników Wydziału Ogrodniczego SGGW.
Wersja do druku