Ryszard Tokarski
Warszawa
Od 1984 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki, w ramach której kolportował prasę niezależną. W l. 1984-89 organizował akcje plakatowe. Kolportował książki Wyd. Polskiego.
Wersja do druku