Jerzy Tokarczyk
Płock
Przed samym stanem wojennym, 12.XII.1981 w "Informacyjnym Biuletynie Wyborczym" w Płocku opublikował wywiady z osobami kandydującymi do władz Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność". W latach 1982-89 kontynuował działalność - wchodził w skład redakcji pisma "Petrochemia", współpracował z redakcją pisma Niezależnej Grupy Samoobrony Społecznej w Płocku "Wolny Strzelec", zajmował się kolportażem.
Wersja do druku