Piotr Tofil
Warszawa
Pod koniec lat 70., razem z P. Mitznerem, wydawał tomiki poetyckie w niezależnej Of. Pałacowej. W l. 1980-81 był związany z "NTO". Zajmował się fotografią (robił zdjęcia aktualnych wydarzeń). Projektował okładki i ilustracje do pisma "Karta", książek (Most, Wyd. Społeczne KOS, Przedświt), projektował znaczki poczty "S". Jest twórcą cegiełek wyborczych (1989). Represjonowany.
Wersja do druku