Zuzanna Toeplitz
Warszawa
W l. 1982-83 była współwydawcą pisma "Przegląd Tygodnia". Zajmowała się sprawami redakcyjnymi i technicznymi. W l. 1985-89 organizowała kolportaż "TM" na terenie Warszawy.
Wersja do druku