Ryszard Toczek
Gdańsk
13-18 grudnia 1981 uczestnik strajku w PSM C. Hartwig, po pacyfikacji strajku przez ZOMO aresztowany, w styczniu 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Więziony w ZK w Koronowie, Potulicach (wydawał - w dwóch egzemplarzach - konspiracyjne pismo "Zeszyty Potulickie"; ukazało się 10 numerów), Barczewie i Braniewie (uczestnik głodówek o status więźnia politycznego). Zwolniony 4 lipca 1984 (amnestia z lipca 1983 zmniejszyła wyrok o połowę). 1984-89 kolporter podziemnych wydawnictw.
Wersja do druku