Michał Tobiaszewski
Warszawa
W l. 1983-86 współorganizator manifestacji. Od 1980 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki, w ramach której, do 1987 r., kolportował książki Wyd. Polskiego i prasę niezależną.
Wersja do druku