Zbigniew Tkaczyk  
Warszawa
Pracownik MZK przy ul. Pożarowej. Od grudnia 981 kolportował prasę i wydawnictwa, m.in. Syrenka, TM, TW, KOS, Wola, Monter wśród pracowników bazy remontowej. W latach wspólnie ze Stanisławem Adamskim, Janem Cyganem, Pawłem Kuczkowskim, Stanisławem Renduchą, Zbigniewem Tkaczykiem i z nieznanym z nazwiska kierowcą autobusowym Arturem w latach 1982 - 86 drukował na ramce Syrenkę i Montera, potem pod kierunkiem Romana Wojciechowskiego drukował wydawnictwa Kręgu i NOW-ej. Pisał teksty do Syrenki. Zatrzymany na kilka dni w czerwcu 1982. Zmarł w 2003 roku.
Wersja do druku