Anna Tietze
Stalowa Wola
W latach 1983-87 pisała matryce B TKZ " S" HSW, współpracownik istniejącego od 1983 r. Duszpasterskiego Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy parafii M. B. Kr. Pol., miejsca działalności i inicjatyw niezależnych, spotkań z twórcami, naukowcami, dziennikarzami, uroczystości patriotycznych, wykładów i dyskusji,
Wersja do druku