Jan Tarnowski
Szczecin
W latach 1977-1980 jako członek ROPCiO jawnie kolportował prasę i wydawnictwa drugiego obiegu. Po grudniu 1981 współpracował z "Grotem" i "Obrazem" organizując siatki kolporterskie, a także publikując. Przez system kolporterski stworzony przez niego rozchodziły się w Szczecinie pozostałe dostępne tam pisma.
Wersja do druku