Anna Tarnowska - Thirling  
Szczecin
Działając w Biskupim Komitecie Pomocy w latach 1982 - 1989 zajmowała się kolportażem szczecińskiej i krajowej prasy i wydawnictw niezależnych. Zmarła w 1983 roku.
Wersja do druku