Wanda Tarnawska
Rzeszów
Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy WSP w Rzeszowie (1980), szef Biura Prasowego NZS (1981), współtwórca centrum Informacji Akademickiej - CIA NZS (1981); redaktor tekstu postulatów rolników bieszczadzkich (1980); szef Biura Rzecznika Prasowego MKR NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego (od września do 13 grudnia 1981) i autorka tekstów biuletynu "Solidarność Rzeszowska". Współzałożyciel, autorka tekstów i redaktor pisma studenckiego NZS WSP w Rzeszowie "Kontrapunkt" oraz biuletynu CIA-NZS (1981). Współpracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i ich Rodzinom, przekształconego później w Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny przy Klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie (1982-1989). Współtwórca Komunikatu - Instrukcji wystosowanej 1 maja 1986 r. do społeczeństwa regionu w związku z katastrofą w Czarnobylu. Redaktor i maszynistka podziemnego biuletynu RKW NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego "Solidarność Trwa" (1982-1989); współzałożyciel, autorka tekstów i redaktor "Roli Katolickiej" (1986-1988) nielegalnego pisma diecezji przemyskiej; redaktor nielegalnej serii książkowej pn. "Biblioteczka Przemyska" (1985-1990), wydawanej pod egidą Biskupa Ordynariusza Przemyskiego Ignacego Tokarczuka; współzałożyciel i redaktor podziemnego kwartalnika społecznego "Ultimatum" (1988-1989); współzałożyciel, zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji tygodnika społecznego "San" (1989-1991). Kolporter prasy i wydawnictw niezależnych (1980-1989). Członek Zespołu Niezależnych Historyków działającego pod patronatem KUL1985 - 90. Członek Diecezjalnej Rady Kultury przy Biskupie Ordynariuszu Przemyskim (1988-1992). Współinicjator i organizator: Katolickich Tygodni Historycznych (1985-1989) w Rzeszowie; spotkań i wystaw w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele NSJ w Rzeszowie (1983-1986); tablic pamiątkowych poświęconych płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli (1988 - Rzeszów, 1989 - Kosina) i płk. Łukaszowi Cieplińskiemu (1988 - Rzeszów). Członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie 1988 r. Jeden z filarów obsługi prasowej wielu przedsięwzięć opozycyjnych w Archidiecezji Przemyskiej (1982 - 89), od tekstów modlitw wiernych podczas Mszy św. organizowanych przez opozycję, spotkanie z przedstawicielami włoskiej centrali związkowej CISL Lacio okręgu Viterbo w lipcu 1988 r.,do np. obsługi biura prasowego VIII rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich luty 1989 r. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej i współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie (1989).
Wersja do druku