Maria Tarnawska
Rzeszów
Od 1982 r. łącznik na punkt kolportażowy w Warszawie przy ul. Bednarskiej (kontakt - Zofia Baniecka i Adam Sulczewski). Od 1983 r. łącznik z Lublinem - kontakt na KUL-u. Kolportaż wydawnictw i prasy drugiego obiegu 1982 -89. W 1985 r. reprezentująca w Komitecie Prymasowskim - poprzez p. Marię Kornasiewicz, inicjatywę Bractwa Trzeźwości powstałą podczas Duszpasterstwa Rolników w Soninie k/Łańcuta. Obejmowała swoim zasięgiem całą Rzeszowszczyznę m.in. marsze Trzeźwości np. do grobów Ks. Prymasa Wyszyńskiego i Ks. Jerzego Popiełuszki. Inicjatywa ta jest realizowana nadal.
Wersja do druku