Antoni Tarłowski
Warszawa
Od 1980 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki, w ramach której kolportował warszawskie i krajowe wydawnictwa II obiegu. Do 1989 r. uczestnik akcji plakatowych.
Wersja do druku