Tadeusz Targalski
Warszawa
W l. 1980-83 drukował publikacje Wyd. Krąg. Przez pewien czas powielał miesięcznik "Niepodległość".
Wersja do druku