Jerzy Targalski
Warszawa
Od jesieni 1976 r. przepisywał i kolportował "BI" KOR; rozprowadzał także inne pisma i książki. W miesięczniku "Głos" organizował kolportaż; po sierpniu 1980 r. prowadził dział "Kronika wschodnia". W tym samym roku przeszedł do Wyd. Krąg. Był założycielem i szefem dwumiesięcznika "Obóz" (1981). W l. 1982-84 nieformalny szef i publicysta pisma "Niepodległość"- organu PL-D "N". Wyjechał do Francji, gdzie redagował dział "Z obozu" w miesięczniku "Kontakt" (1984-87). Publikował w pismach "Niepodległość" i "Na Prawo". Współpracował z RWE i paryską "Kulturą".
Wersja do druku