Marek Tabin
Warszawa
Od 1977 r. składał w swoim mieszkaniu pisma: "Placówka" i "BI" KOR. Od 1980 r. był związany z Wyd. Krąg. Koordynował przygotowanie do wydania książek w serii naukowo-socjologicznej (książek nie wydano z powodu stanu wojennego). W 1983 r. wyjechał do Paryża, tam, do 1988 r., wydawał biuletyn Kom. Informacyjnego NSZZ "S". Potem w RWE. Internowany.
Wersja do druku