Tomasz Tabako
Warszawa
W l. 1982-85 drukował "TM". W 1982 r. publikował m.in. w "Wezwaniu". W l. 1984-89 pracował w Arch. Solidarności na etacie płatnego edytora. Zajmował się opracowywaniem materiałów dźwiękowych, analizą tekstów. Rozwijał sieć ekspertów Archiwum, wydał cztery tomy Arch. Solidarności; współwydawca, z M. Włostowskim, dwu tomów (posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "S"). Jest autorem tomu "Strajk '88" (1992).
Wersja do druku