Andrzej Sadownik
Warszawa
W l. 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola"), głównie wśród pracowników Wydziału Technologii Żywienia SGGW.
Wersja do druku