ks. Czesław Sadłowski
Zbrosza Duża
Proboszcz parafii w Zbroszy Dużej od 1969 r., gdzie do połowy lat 70. walczył o budowę kościoła . Wtedy organizował też projekcje filmów wypożyczanych z ambasad np. amerykańskiej, japońskiej (za które karano go kolegiami). Zorganizował działający od listopada 1978 Uniwersytet Ludowy - wykłady z historii, etyki prowadzone np. przez J.Kuronia, M.Chojeckiego, W.Kęcika. Teksty wielu z nich były powielane i rozprowadzane w parafii. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykłady kontynuowano w ramach duszpasterstwa dla nauczycieli i młodzieży. Ponadto był współorganizatorem Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. Publikował na powielaczu komunikaty z zebrań chłopskich w nakładzie 500-1000 egz., które następnie rozrzucano w okolicznych wsiach. Organizował pomoc dla represjonowanych - np. w latach 1976-1980 tace na pomoc prawną dla aresztowanych z Radomia, Gdańska. Od 1981 wydawał i drukował na parafialnym powielaczu (potem xero) obok tekstów kościelnych materiały podziemne - tzw. "Wojenna Drukarnia Polowa". Były to informacje przepisywane z wydawnictw przywożonych najczęściej z Radomia, Warszawy, a następnie rozprowadzane na terenie parafii. Ponadto organizował kolportaż prasy podziemnej np. "Wolny Robotnik" z Radomia, "TM", "TW", "KOS", "Gospodarz", książki wydawnictw "NOWA", "Krąg", reprinty wydawnictw londyńskich. U niego mieściła się skrzynka kontaktowa przerzutu wydawnictw niezależnych i kościelnych na Czechosłowację. Organizował także msze za ojczyznę, oraz koncerty i występy artystów kultury niezależnej np. p.H.Mikołajska, p.M.Rayzacher. Kolegia, wyrok 3 miesiące w zawieszeniu itp.
Wersja do druku