Henryk Skwarczyński
Łódź
W latach 1974-75 na Uniwersytecie Warszawskim założył i redagował niezależne pismo literackie "Efemeryda", ukazujące się w maszynopisie w kilkudziesięciu egzemplarzach (do "Efemerydy" pisał m.in. Kazimierz Brakoniecki – poeta, późniejszy założyciel "Borussii", oraz Piotr Stasiński). W latach 70. współpracował także ze środowiskiem łódzkiego "Pulsu", gdzie miała się ukazać "Antologia poetów stalinowskich" jego autorstwa. Książka nie została wydana, gdyż rękopis, który był jedynym autorskim egzemplarzem, skonfiskowała Służba Bezpieczeństwa (w czasie rewizji w mieszkaniu poety Witolda Sułkowskiego). W 1979 r. zadebiutował (pod pseudonimem "Henryk Jundziłł") w piśmie "Głos" utworem "Wesoły Aparacik". Poza zasięgiem cenzury ukazał się też jego pamflet polityczny "Pamiętnik Szczelinowa" (1979, nakład - kilkadziesiąt egz.; w okresie "Solidarności" przygotowany do druku przez Wydawnictwo Łódzkie - nie ukazał się z powodu wprowadzenia stanu wojennego). Współpracownik Radia Wolna Europa (Nowy Jork), korespondent Głosu Ameryki (Waszyngton). Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB w Łodzi i w Warszawie. W r. 1980 uzyskał azyl polityczny we Francji; wyjechał do USA.

Wersja do druku