Jerzy Sadka
Słupsk
Od grudnia 1982 r. (po wpadce i likwidacji pisma "OKO) do czerwca 1983 r. drukował i rozpowszechniał plakaty i ulotki sygnowane przez Grupę "Orzeł". Kolportował prasę i wydawnictwa krajowe.
Wersja do druku