Krzysztof Sawicki
Białystok
W l. 80. był redaktorem w "Biuletynie Informacyjnym Solidarność Regionu Białystok", piśmie ukazującym się w l. 1982 -89, będącym kontynuacją ukazującego się przed stanem wojennym biuletynu Regionu Białystok "Solidarność".
Wersja do druku