Jan Sawicki
Ząbki
W l. 1985-89 kolportował Zeszyty AKL i książki Wyd. Polskiego. Od 1985 r. członek konspiracyjnego Kom. Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestnik akcji plakatowych w rocznicę odzyskania niepodległości i rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Wersja do druku