Ewa Sawicka
Warszawa
W l. 1982-89 organizowała kolportaż w ramach porozumienia biur projektowych (struktura bez nazwy) i kolportowała znaczne ilości prasy i wydawnictw (m.in. "TM", "Wola"), a także znaczki. Przekazywała benzynę na potrzeby transportu wydawnictw, przekazywała papier i farby drukarskie. W mieszkaniach prywatnych organizowała spotkania z ludźmi kultury, m.in. z M. Ryszardem, R. Bugajskim, D. Fikusem i R. Kapuścińskim.
Wersja do druku