Halina Sylwestrzak
Siedlce
W l. 1982-89 kolportowała ulotki, znaczki, niezależną prasę (m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Kos", "Wola", "Wiadomości Podlaskie", "Gazeta Podlaska", "Metrum") i książki (m.in. publikacje wydawnictw NOWA, Krąg, KOS, Most, Przedświt, Metrum).
Wersja do druku