Elżbieta Sawicka
Rzeszów
W kolportażu prasy i wydawnictw drugiego obiegu (1982 -89). Członek redakcji niezależnego radia Wolna Polska działającego od 31 sierpnia 1984 do listopada 84, odpowiedzialna za stronę techniczną.
Wersja do druku