Marek Saternus
Warszawa; Błonie
Od 1982 r. działała w Parafialnym Kręgu Pomocy Wzajemnej przy kościele św. Trójcy w Błoniu, który w l. 1985-88 finansował działalność kulturalną, wspomagał finansowo teatr w Ursusie. W l. 1982-86 związany z Wyd. Słowo, gdzie zajmował się techniczna stroną - druk, skład, zdobywanie materiałów, transport, kolportaż. W l. 1987-89 kierownik techniczny drukarni "PWA", łącznik. W l. 1987-89 współpracował z Radiem "S". Był związany z "S" RI w Błoniu, dostarczał im prasę, np. "Żywią i Bronią". Kolportował m.in. "KOS-a", drukował część nakładu "Serwisu Ochrony Środowiska" podziemnego pisma ekologicznego (wraz z A. Kalinowską z Podkowy Leśnej). W l. 1982-85 przewoził nakłady pisma "Słowo" i książki Wyd. Słowo. W l. 1983-85 organizował transport, również na użytek innych wydawnictw (współpracując z taksówkarzami, przede wszystkim zatrudnionymi w MPT). Współpracował z PWA.
Wersja do druku