Andrzej Sarnecki
Kraków
Współredaktor "Solidarności Energetyków" oraz "Solidarności Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki" w latach 1983 -88.
Wersja do druku