Andrzej Sarkowski
Warszawa
W l. 1982-89, w ramach Kom. Porozumiewawczego Nauki Polskiej kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "Węzełek", "Wola") wśród pracowników Głównego Urzędu Statystycznego.
Wersja do druku